Yılların verdiği tecrübe ve yüzlerce referans ile hizmet veriyoruz...

  • en
  • de
  • tr

Sprink Yangın Söndürme Sistemleri

22 Şubat 2019      2935 Okuma     

Sprinkler sistemleri kurulumun yapıldığı alanda ortaya çıkacak yangını tamamen söndürmek veya bastırmak amaçlı kullanılır. Farklı tiplerdeki Sprinkler sistemleri kullanıldıkları alanda bulunan yanıcı maddenin cinsine göre yangın üçgeninin (Isı haline dönüşmüş enerji, oksijen ve yanıcı madde) arasındaki ilişkiyi keserek veya ögelerden birisini ortadan kaldırarak söndürme işlemini yapar.

Yasal zorunluluk 

Ülkemizde 2009 Yılında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik(B.Y.K.H.Y )TS 9704-10636 ve NFPA standartları esas alınmaktadır.

Tipleri

Sprinkler sistemleri genel olarak altı ana tipe ayrılır ;

  1. Islak boru Sprinkler sistemleri
  2. Kuru boru Sprinkler sistemleri
  3. Deluge Sprinkler sistemleri
  4. Pre–action sprinkler sistemleri
  5. Su-Köpük Sprinkler sistem
  6. Su spreyi Sprinkler sistem

Islak boru sprinkler sistemler

Islak boru sprinkler sistem diğer tiplere göre daha fazla kullanım alanına sahiptir. Ana parçalarının daha az ve basit olması nedeniyle diğer Sprinkler tiplerine göre daha güvenilirdir.

Sprinkler sistemlerinin başlangıcında tehlike sınıfı seçilir sonrasında başlık seçimi en uç noktadaki basınç değeri ve bunlara bağlı olarak boruların hidrolik çaplaması yapılarak pompa seçimi ve su miktarı hesaplanır. Sistemin en önemli elemanlarından olan “Sprinkler başlığı”  seçilen derecede bünyesinde belirli bir ısıya ulaştığında genleşerek içinde bulunduğu cam tüpü patlatan özel bir sıvı ile donatılmıştır. Ayarlı olduğu ısıya ulaşan sprinkler başlığının cam tüpü patlar. Sprinkler boru hattının içinde basınçlandırılmış olarak beklemekte olan su açılan başlık hattından yangın bölgesine suyu boşaltır. Yapılan hesapları düşük tehlike, orta tehlike, yüksek tehlike sınıflarına ayırmakla beraber kendi içlerinde de ayrıca sınıflara ayrılırlar.

Sistemin malzemelerinin ve hesaplarının yapılması kadar uygulamanın yapılacağı binanın çatısının yapısı, depodan en uç noktaya kadar boru tesisatının bağlantı ekipmanlarının seçimi, boru bağlantısının nasıl yapılacağı önemlidir.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2017-2020 - Bu firma Sincan Rehber'e kayıtlıdır.