Yılların verdiği tecrübe ve yüzlerce referans ile hizmet veriyoruz...

  • en
  • de
  • tr

Yangın Söndürme Tüpleri

Ürün Kodu:

Ürün Fiyatı:

Kuru Kimyevi Tozlu Tüpler

ÖZELLİKLER

-Gövde, Sıvama metodu ile imal edilmiş olup, elektrostatik toz boyalıdır.

-Cihazların Gövdesine 25 Bar Hidrostatik basınç testi uygulanmaktadır.

-Cihazların kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE belgelidir.

-Cihazlarımızda aktif söndürme maddesi %90 olan ABC kurukimyevi toz kullanılmaktadır.

-Cihazlarımızın özel askı tertibatı bulunmaktadır.

-Cihazlarımız TSE 862, CE ve ISO 9001-2000 belgelidir.

A SINIFI YANGINLAR : Katı Madde (tahta, kağıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile kontrol edilir ve söndürülür.

B SINIFI YANGINLAR : Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) Soğutma; sis halinde su ile – boğma; karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ile söndürülür.

C SINIFI YANGINLAR : Gazlar bu sınıfa girer. (Metan, propan, LPG, asetilen havagazı vb.) Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanılarak söndürülür. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınları da bu sınıfa girer.

D SINIFI YANGINLAR : Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (sodyum, potasyum, titanyum, magnezyum gibi.) Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır.

HCFC Yangın Söndürme Tüpü

ÖZELLİKLER

Gövde, sıvama ile imal edilmiş olup,elektrostatik toz boyalıdır.

Cihazlara 25 BAR Hidrostatik basınç testi uygulanmaktadır.

Cihazların kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE Belgelidir.

Cihazlarımızda filtreli manometre kullanılmaktadır.

Cihazlamızda belgeli HFC227ea gaz kullanılmaktadır.

Cihazlarımızın özel askı tertibatı bulunmaktadır.

Çevre dostu olan halotron kullanıldıktan sonra artık bırakmaz ve elektronik ekipmanlara zarar vermez.

Halotron-halokarbon non-toksik ve renksiz mayi gaz olup yüksek performasnlı söndürme gücüne sahiptir.

Cihazlarımız TSE 862- EN3, CE ve ISO 9001-2008 belgelidir.

Karbondioksit Gazlı Yangın Tüpü

ÖZELLİKLER

-Gövde Sıvama ile imal edilmiş olup, elektrostatik toz boyalıdır.

-Cihazlara 250 Bar Hidrostatik basınç testi uygulanmaktadır.

-Cihazarın kontrollü çalışmasını sağlayantetik aksamı CE Belgelidir.

-Cihazlarımızın özel askı tertibatı bulunmaktadır.

-Cihazlarımız TSE 862- EN3, CE ve ISO 9001-2000 belgelidir.

B SINIFI YANGINLAR :Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) Soğutma; sis halinde su ile – boğma; karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ile söndürülür.

C SINIFI YANGINLAR : Gazlar bu sınıfa girer. (Metan, propan, LPG, asetilen havagazı vb.) Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanılarak söndürülür. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınları da bu sınıfa girer.

E SINIFI YANGINLAR : Elektrik yangınları.

Köpüklü Yangın Söndürme Tüpü

ÖZELLİKLER

Gövde, sıvama ile imal edilmiş olup,elektrostatik toz boyalıdır.

Cihazarın kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE Belgelidir.

Cihazlarımızda filtreli manometre kullanılaktadır.

Cihazlamızda %6 Sentetik köpük veya AFF köpük kullanılmaktadır.

Cihazlarımızın özel askı tertibatı bulunmaktadır.

Cihazlarımız TSE 862- EN3, CE ve ISO 9001-2000 belgelidir.

A SINIFI YANGINLAR : Katı Madde (tahta, kağıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile kontrol edilir ve söndürülür.

B SINIFI YANGINLAR :Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) Soğutma; sis halinde su ile – boğma; karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ile söndürülür.

C SINIFI YANGINLAR : Gazlar bu sınıfa girer. (Metan, propan, LPG, asetilen havagazı vb.)

Tüm Hakları Saklıdır. © 2017-2020 - Bu firma Sincan Rehber'e kayıtlıdır.